ቁጠባዊ ዕቤት/ሓርነት Financiële onafhankelijk

€ 350,00

 

  1. ርድኢት ቁጠባ

  2. b)  ውልቃዊአቶትንወጻኢታትን

  3. c)  ወፍሪ ኣብ stock market + crypto

 

ቁጠባዊ ዕቤት ወይ ሓርነት ክንብል ከለና ብሕጽር ዝበለ ብዛዕባ ገንዘብ ከይተሸገርና ምንባር አዩ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ገንዘብ ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ኣቢ ታራ አዩ ዝጻወት ዘሎ። ብሰንኪ ሕጽረት ርድኢት ናይ ገንዘብ ድማ ብዙሓት ሰባት ካባና ጀሚርካ ግዳያት ንኸውን ኣለና፣ ካብ ባአሲ፡ ምፍልላይ ሓዳር፡ ብዝሒ ገበናት ካልአን ማለት’ዩ።

ኣብዚ ትምህርቲ አንመሃሮ መጀመርያ ኣብ ገንዘብ ከመይ ርድኢት ኣለና ብድሕሪኡ ምሕደራ ገንዘብ። “ገንዘብ ዘይኮነ ፍቅሪ ገንዘብ’ዩ ሱር ኩሉ ሓጥያት”

ከምኡ’ውን ገንዘብና ከመይ ኢልና ነዋፍሮ ማለት ሰሪሕካ ወይ ብጉልበትካን ብዘይምለስ ግዜኻን ከፊልካ ዘምጻኻይዮ ገንዘብካ ከመይ ጌሩ ባዕሉ ሰሪሑ ንዓኻ ይሕግዘካ። ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕሎ ዝሕጉዙና broker (stock market; crypto) ኣለው ኣጠቃቅምኦምን፡ ዘለዎም risk ከመይ ኢላና ነጉድሎን... ካልአን ድማ ክንምህሮኩም ኢና።

ቁጠባዊ ዕቤት ውጽኢት ናይ ኣተሓሳስባና ከም’ምዃኑ መጠን ኣብኡ’ውን ሓገዝና ኣለኩም። ን’ኣብነት ሓደ ካብቲ ኣገደስቲ ዝኾኑ ጠባያት ኣብ ወፍሪ ዓቅሊ’ዩ፡ ስለዚ’ድማ ነዚ ዓይነት ባህሪ ን’ኽትላበሱ ክንሕግዘኩም ኢና።