ወፍሪ ኣብ Stock Market

€ 250,00

 

ወፍሪ ኣብ Stock Market

  1. a)  ስፍሕ ብ’ዝበለ stock market አንታይ ምዃኑ

  2. b)  ኣጠቃቅማ stock market

 

 

Stock market ዝበሃል መቸም ኣብ ዝተፋላለየ ሜድያታት ሰሚዒኹም ትኾኑ ኢኹም፣ ግና’ኸ ኣብ ኣጠቃቅምኡን ካልአ ነገራትን ብንጹር ዝህብ ሓበሬታ ክትረክብ ኣሸጋሪ አዩ። ኣብ ሜድያታት ሓበሬታ ክትድሊ ትኽአል ኢኻ ግና’ኸ አቲ ንጹርን ሓቀኛ ንኽትረክብ ግን ልክዕ ከም ወርቂ ምድላይ አዩ።

ንሕና ድማ ኣብዚ አንሕግዘኩም ከመይ ኢልኩም account ኣውጺኹም፣ ብሉጽ ዝኾነን ንውሉድ ወለዶታት ዝሳገርን portfolio ትሃንጹን፣ ገንዘብኩም ኣብ ብርክታት(stock) ተዋፍርዎን፡ መጽናዕቲ ናይቲ ዋንነት ትገዝአሉ ዘለኹም ትካል ትገብሩን... ካልአን